Ksi臋gowo艣膰

Naszym podstawowym zadaniem jest:

 • prowadzenie ksi膮g zgodnie z ustaw膮 o rachunkowo艣ci oraz przepisami towarzysz膮cymi,
 • dostarczanie standardowej informacji finansowej niezb臋dnej do zarz膮dzania Firm膮,
 • generowanie nietypowych raport贸w finansowych, kt贸rych zawarto艣膰 informacyjna zale偶y jedynie od potrzeb i pomys艂贸w Klienta.
 • rozliczanie projekt贸w EFS

Oferujemy prowadzenie pe艂nej ksi臋gowo艣ci – zgodnie z postanowieniami Ustawy o Rachunkowo艣ci (Dz. U. nr 113/2000 poz.1186 znowelizowanej ustawy o rachunkowo艣ci) oraz obowi膮zuj膮cym stanem prawnym, w siedzibie Economat., przy u偶yciu nowoczesnego komputerowego programu finansowo-ksi臋gowego RAKSSQL. Zakres us艂ug obejmuje wykonanie czynno艣ci, do jakich zobowi膮zany jest Przedsi臋biorca zgodnie z obowi膮zuj膮cym stanem prawnym, a w szczeg贸lno艣ci:

 • prowadzenie – na podstawie dowod贸w ksi臋gowych – ksi膮g rachunkowych, ujmuj膮cych zapisy zdarze艅 w porz膮dku chronologicznym i systematycznym,
 • kontrola formalna i rachunkowa otrzymanych od Klienta dowod贸w ksi臋gowych,
 • dekretacja dokument贸w zgodnie z zak艂adowym planem kont i merytorycznym opisem umieszczonym przez Klienta,
 • wprowadzanie do ewidencji ksi臋gowej zapis贸w wynikaj膮cych z zadekretowanych dokument贸w (ksi臋gowanie operacji),
 • emisja za okresy miesi臋czne wydruk贸w stanowi膮cych ksi臋gi rachunkowe:
 1. zestawienia obrot贸w i sald kont ksi臋gi g艂贸wnej (kont syntetycznych),
 2. zestawienia obrot贸w i sald wybranych kont pomocniczych,
 • prowadzenie ewidencji umo偶liwiaj膮cej sporz膮dzanie wymaganych przepisami prawa rozlicze艅 z tytu艂u podatk贸w:
 1. od towar贸w i us艂ug,
 2. dochodowego od os贸b prawnych,
 • sporz膮dzanie wymaganych przepisami prawa deklaracji z tytu艂u podatk贸w:
 1. od towar贸w i us艂ug,
 2. dochodowego od os贸b prawnych,
 • sporz膮dzanie i sk艂adanie sprawozda艅 GUS i NBP zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,
 • wykonywanie raport贸w i zestawie艅 dla cel贸w rachunkowo艣ci zarz膮dczej wed艂ug um贸wionych format贸w,
 • doradztwo w sprawach ksi臋gowych i podatkowych zwi膮zanych z bie偶膮c膮 dzia艂alno艣ci膮
 • reprezentowanie Klienta w Urz臋dzie Skarbowym oraz w innych instytucjach, zwi膮zanych z przyj臋tym zleceniem i stosownie do otrzymanego od Klienta upowa偶nienia,
 • sporz膮dzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustaw膮 o rachunkowo艣ci – dodatkowo p艂atne


Nasza oferta


Zobacz tak縠: