FORMULARZ ZAPYTANIA
Nazwa
Adres firmy
Forma prawna os. fizyczna sp. cyw. sp. z o.o.
inna (proszę wpisać obok):
Przedmiot działalności
Kontakt
Osoba kontaktowa
Stanowisko
nr telefonu
nr faksu
e-mail
Rodzaj ewidencji podatkowej
Forma prawna pełna księgowość księga przychodów i rozchodów
ryczałt karta podatkowa
Dokumentacja księgowa
(przeciętna ilość dokumentów w miesiącu (szt.); dla firm nowo powstałych - wielkości szacowane)
ilość dokumentów
transakcje dewizowe tak nie
rachunek walutowy tak nie
magazyn tak nie
Kadry - ilość zatrudnionych
pracownicy etatowi:
(z umowami o pracę)
inni pracownicy:
(umowy zlecenia i o dzieło)
Potrzeby w zakresie obsługi księgowej
księgowosć
podatki
kadry
płace
ZUS
pozyskiwanie środków pomocowych
analizy, budżety, businessplany
organizacja księgowości w firmie
doradztwo księgowe / nadzór księgowy

inne (proszę opisać poniżej)
Informacje uzupełniające
Od kiedy chcieliby Państwo rozpocząć współpracę?
Skąd dowiedzieli się Państwo o naszej ofercie?
Wypełniając niniejszy formularz w imieniu firmy, oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy Economat oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr. 133 poz. 883).